Not Enough Maritime Capability. The Challenge of Reinforcing Europe

Popular scientific article
Summary:

Hvilke kapasiteter har USA når det gjelder å transportere militære forsterkninger til Europa i tilfelle konflikt? Dette paperet analyserer USAs pågående prosesser mht sine strategiske målsetninger, inkludert å forsterke Europa. De ser også på hvordan USA kan benytte seg av alliertes komersielle maritime kapasiteter i et slikt øyemed.