false = not relative url Political Change, Women’s Rights, and Public Opinion on Gender Equality in Myanmar | NUPI

Political Change, Women’s Rights, and Public Opinion on Gender Equality in Myanmar

Academic article
Written by

Francesca R. Jensenius

Forsker 1 (bistilling)

Summary:

Det har vært høye forventninger til både økonomisk og sosial utvikling i Myanmar etter at de innførte demokratiske valg, inkludert forventinger om at kvinners rettigheter skulle bli bedre. I denne artikkelen ser vi på data fra nasjonale spørreundersøkler og kvalitative studier for å forstå mer om holdninger til likestillingsspørsmål. Støtter burmesere likestilling? Og hvordan henger holderninger om kjønnsspørsmål sammen med andre deler av politisk kultur, slik som tradisjonelle verdier og synes på demokati? Vi finner at holdningene i Myanmar generelt er konservative og at dette er sterkt korrelert med tradisjonelle og anti-demokratiske synspunkter. Disse konservative holdningene i befolkningen er en utfordring for aktivister som jobber for å bedre kvinners rettigheter i Myanmar.