Strategic dimension of Russian energy policy

Popular scientific lecture
Summary:

Denne forelesningen var en del av Statkrafts forskningsdag hvor selskapets ansatte skulle få anledning til å fordype seg i forskjellige aspekter av energipolitikk. Hovedtema var å vise hvilken rolle Russlands energiressurser spiller i landets strategiske valg.

  • Language: Norwegian
  • Place: Oslo, on line
  • Event type: Seminar
  • Event name: Statkraft fagdag
  • Event date:
    25.11.2020
  • URL 1: https://www.statkraft.no/
  • URL 3: