The Origins of Boko Haram, and Why the War on Terror Matters

Academic article
Summary:

Denne artikkelen, skrevet som et svar på et bidrag forfattet av Audu Bulama Bukarti, går tilbake til en hendelse som fant sted i 2003 mellom Nigerias sikkerhetsstyrker og en milits kjent som «Nigerias Taliban» (regnet som en forløper til Boko Haram). Mens historiefortellingen rundt denne hendelsen i ettertid har vært preget av debatter om koblingen mellom «Nigerias Taliban» og al-Queda, forstås denne perioden i Nigerias historie fortsatt isolert fra de bredere anti-terrorstrategier som Nigerias myndigheter forfektet på denne tiden. For forfatterne av denne artikkelen, utgjør eskaleringen av den globale krigen mot terror en en fundamental strukturell og kontekstuell faktor. På bakgrunn av dette samt andre data enn det Bukarti har brukt, argumenterer Iocchi og Brigaglia for at hendelsen i 2003 ikke var «lokal» og at «krisen rundt Nigerias Taliban» viser klare tegn til at også Nigeria på denne tiden var preget av den strategiske logikken som preget krigen mot terror, diskursive strukturer og politiske imperativ. Boko Harams eskalering i årene som fulgte er etter forfatternes mening like mye et resultat av sistnevnte som førstnevnte.