Ukraina-krigen og matsikkerhet: Konsekvenser for Norges partnerland

Rapport
The Ukraine War and Food Security Consequences for Norways Partner Countries.PNG
Summary:

Krigen i Ukraina har store konsekvenser for matsikkerheten i det global sør. Russland og Ukraina er blant verdens viktigste produsenter og eksportører av mat og kunstgjødsel. Konsekvensene av krigen varierer imidlertid mellom ulike land. De fleste av Norges partnerland er lite avhengige av matimport. Krigen rammer dem derfor først og fremst ved at prisene på mat, kunstgjødsel og energi stiger. Dette vil på sikt, sammen med voldelige konflikter og tørke, føre til matmangel og gjeldskrise, noe som i neste omgang kan øke risikoen for politisk ustabilitet.

I denne situasjonen bør Norge:
- Unngå kutt i bistanden til partnerland for å finansiere støtten til Ukraina og ukrainske flyktninger
- Øke støtten til matforsyning i utsatte partnerland
- Bistå med forsyning av kunstgjødsel
- Vurdere gjeldslette til land som rammes av globale prisøkinger.

  • Published year: 2022
  • Full version:
  • Publisher: Norsk Utenrikspolitisk Institutt
  • Page count: 10
  • Language: Engelsk