Theorizing Public Performances for International Negotiations

Akademisk artikkel
cover.jpeg
Summary:

I denne artikkelen undersøker Øyvind Svendsen hvordan myndighetspersoner i stadig større grad bruker offentlige og digitale kanaler som et ledd i internasjonale forhandlinger. Forhandlinger blir ofte sett på som noe hemmelig som foregår bak lukkede dører, men Svendsen bygger en teori som kan forklare hvordan disse forhandlingene blir offentlig tilgjengelige i en stadig mer digitalisert hverdag. For å vise hvordan dette utspiller seg i praksis, viser artikkelen hvordan sluttfasen av brexit-forhandlingene langt på vei også foregikk på Twitter.