Diplomati og utenrikspolitikk

 • Utenrikspolitikk

  i studiet av utenrikspolitikk spør vi hva representanter for en stat gjør i forholdet til andre internasjonale aktører, og hva slags effekter disse handlingene har.NUPI studerer i særlig grad Norges utenrikspolitikk som eksempel ...

  Utenrikspolitikk
 • Diplomati

  Diplomatiet håndterer forholdet land i mellom, og er kjennetegnet ved at kontakt skjer mellom sertifiserte representanter og at det ikke brukes makt i stor skala.En diplomat er en som er utnevnt til å representere et lands regjering i forholdet ...

  Diplomati
 • Utviklingspolitikk

  Utviklingspolitikk handler om økonomisk, politisk og sosial utvikling i land i sør, og om hvordan slike prosesser påvirkes av globale og internasjonale forhold.Verden blir stadig mer integrert, og utviklingen i hvert enkelt land påvirkes ...

  Utviklingspolitikk