Hopp til innhold
NUPI skole

Tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet

NUPI blir løyvd årleg midlar frå Kunnskapsdepartementet over statsbudsjettets kap. 287, post 53 og 57. Detaljane omkring kva som blir løyvde, verksemdsmål, styringsparametrar og resultatkrav blir beskrivne i årlege tildelingsbrev. Tildelingsbrev og oversendingsbrev blir publisert på denne sida.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016