Emerging regimes of taxation and natural resource management in the Global South: Lessons for fragile states

Ons 7 nov. 2018
Tid: 19:00 Sted: Forskningsparken, Oslo Ledige plasser: 103
Legg i kalender 18-11-7 19:00 18-11-8 16:00 38 Emerging regimes of taxation and natural resource management in the Global South: Lessons for fragile states SkattJakt-nettverket inviterer til en to-dagerskonferanse om skatt og statsbygning i sårbare stater. Forskningsparken, Oslo NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

SkattJakt-nettverket inviterer til en to-dagerskonferanse om skatt og statsbygning i sårbare stater.

Uten inntekter kan ikke stater fungere. Effektiv ressursmobilisering, via skattesystemet og regulering av naturressurser, er derfor et viktig element i statsbyggingsprosessen. Selvom dette er åpenbart, er det derimot ikke like enkelt å oppnå dette.

Denne to-dagerskonferansen vil addresere spørsmål om skattlegging og statsbygging i sårbare stater, og diskutere blant annet disse spørsmålene:

  • Hva er hovedutfordringene med statsbygging i sårbare stater?
  • Hva kan sårbare stater lære fra andre utviklingslands fremgang innen skatteinnkreving og naturressursforvaltning?
  • Hvordan kan stater bygge det nødvendige statsapparatet som kombinerer nødvendig tvang med legitimitet?
  • Hvordan kan internasjonale organisasjoner og donorer som FN, AU og andre, samarbeide med lokale myndigheter og NGOer for å støtte og tilrettelegge slike prossesser?

Konferansen sparkes i gang allerede 7. november for alle deltagere og interesserte med filmvisning på Litteraturhuset. Der blir det vist en film av filmskaper Bodil Furu om flernasjonale selskapers gruvedrift i DR Kongo. Etter filmvisningen vil det være en paneldiskusjon mellom filmskaperen og forskere om filmens tematikk, i tillegg til fokus på krigsøkonomier, stat og gruvedrift i Afrika.

Konferansen er arrangert av SkattJakt-nettverket bestående av CMI, NUPI og Tax Justice Network - Norge, og konferansen vil finne sted i Oslo fra 7. til 9. november 2018.

Mer informasjon kommer.