Foto: Christopher Olssøn

VEIVALG: Veivalg-prosjektet resulterer i en stortingsmelding fra Utenriksdepartemenetet som lanseres våren 2017. I samarbeid med NUPI har det blitt gjennomført ekspertmøter som har sett nærmere på sentrale tema i utenriks- og sikkerhetspolitikken.

#VEIVALG - Det transatlantiske forholdet

Publisert: 9. mars 2017

VIDEO: Seniorforsker Karsten Friis gir deg en innføring i det transatlantiske forholdet.

Det sikkerhetspolitiske klimaet er blitt merkbart endret de siste årene og verden er mer uforutsigbar. En ny stortingsmelding fra Utenriksdepartementet skal drøfte hvordan norsk utenrikspolitikk skal møte disse utfordringene. Regjeringen tok høsten 2015 initiativet til meldingen, som skal legges fram nå i vår. Prosjektet har fått navnet «Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk». Les mer om dette her.

Prosjektet skal se nærmere på spørsmål som hvordan Norge påvirkes av en verden i rask omskiftning, og hvilke konsekvenser dette bør få for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. I en serie på seks filmer gir NUPI-forskere deg en rask introduksjon til sentrale tema i utenriks- og sikkerhetspolitikken.

Dette er den andre videoen i serien og tar for seg det transatlantiske forholdet. Hva er det egentlig? Og hva har dette forholdet å si for de involverte landene? Hva er status for det transatlantiske forholdet i dag? Seniorrågiver Karsten Friis gir deg en kort introduksjon til dette temaet som en del av Utenriksdepartementets Veivalg-prosjekt.