My Rafstedt

Forsker

My Rafstedt er doktorgradsstipendiat i forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Hun forsker på hvordan kvinner og minoriteter opplever diskriminering og ulikhet som følge av lovendringer, politikk og kjønnsbasert vold, med et regionalt fokus på Europa.

Hennes doktorgrad fokuserer på hvordan lovendringer i det spanske arbeidsmarkedet har påvirket kvinner og minoriteter etter finanskrisen, og er en del av forskningsprosjektet Legal Regimes and Women’s Economic Agency (med Francesca R. Jensenius og Mala Htun), som forsker på hvordan lover påvirker kvinners sosioøkonomiske aktørskap.

Rafstedt har en bachelorgrad i politikk og internasjonale relasjoner fra University of York, og en mastergrad i sosialantropologi fra University of Oxford.