Foto: NTB Scanpix

Norsk utviklingspolitikk i en tid med klimaendringer og geopolitisk spenning

2019 - 2022 (Pågående)
Strategisk satsning
Denne strategiske satsningen har som hovedmål å bidra til at Utenriksdepartementet, Norad og andre aktører innenfor utviklingspolitikk skal få systematisk og relevant kunnskap om hvordan internasjonale politiske endringer vil påvirke norsk utviklingspolitikk. Satsningen vil særlig analysere betydningen av to faktorer: stormaktsrivalisering og -konkurranse og klimaendringer. Grunnet Covid-19, ble noen av det planlagte leveransene våren 2020 endret til å fokusere på pandemiens konsekvenser for sentrale tema for norsk utviklings- og utenrikspolitikk.

I 2019 bevilget Utenriksdepartementet gjennom Norges forskningsråd midler til strategiske satsninger for de utenrikspolitiske forskningsinstituttene. NUPI har blitt tildelt midler til den strategiske prosjektsatsningen «Norsk utviklingspolitikk i en tid med klimaendringer og geopolitisk spenning».

Prosjektperioden vil vare i fire år, og satsningen har som hovedmål å bidra til at Utenriksdepartementet, Norad og eventuelt andre aktører innenfor utviklingspolitikk skal få systematisk og relevant kunnskap om hvordan internasjonale politiske endringer vil påvirke norsk utviklingspolitikk. Satsningen vil særlig analysere betydningen av to faktorer: 1) stormaktsrivalisering og -konkurranse og 2) klimaendringer.

Vi vil analysere hvordan disse to faktorene – hver for seg og sammen – har implikasjoner for innretningen, utformingen, prioriteringer og effekter av norsk utviklingspolitikk.

Tre delmål vil definere rammen for satsningen:

  • Å analysere hvordan endringer i forholdet mellom stormaktene påvirker legitimiteten og effektiviteten i det multilaterale systemet og de multilaterale organisasjonene rolle i utviklingspolitikken, samt analysere hvordan dette påvirker handlingsrommet for norsk utviklingspolitikk.
  • Å analysere hvordan klimaendringer, og klimapolitikk, påvirker behov, innretning og handlingsrom for norsk utviklingspolitikk, herunder analysere hvordan Norge og andre land best kan arbeide nasjonalt, lokalt og internasjonalt for å sikre koherens mellom utviklingspolitikk- og klimatiltak.
  • Å bygge og høste forskningsbasert kompetanse på disse overordnete temaene, samt etablere et strukturert format for jevnlige møteplasser og nye formater for dialog og kommunikasjon av forskning.

Satsningens kjerneteam er Stein Sundstøl Eriksen, Ole Jacob Sending, Kari Osland og Ulf Sverdrup.

Program

Satsningen er finansiert av UD via NFR

Artikler

News

KRONIKK: Koronaviruset ryster internasjonal politikk

April 14, 2020

Den liberale verdensorden svekkes og verden var på vei over i noe ukjent da koronaen traff oss, skriver Sverre Lodgaard.

News

Kronikk: Koronakrisen forsterker forskjellene i verden

June 17, 2020

Pandemien flytter seg fra de rikeste til de fattigste landene. Ulikhet og urettferdighet blir enda mer synlig – og forsterkes, skriver NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

News

Covid-19, internasjonal politikk og Norge

May 29, 2020

Tidligere denne uken diskuterte utenriksminister Ine Eriksen Søreide og NUPI-direktør Ulf Sverdrup hvilke endringer Covid-19 har ført til i internasjonal politikk og hva dette har å si for Norge. Nå kan du se hele webinaret her.

News

How is the COVID-19 pandemic affecting the Africa-Europe partnership?

May 20, 2020

It is already clear that the COVID-19 pandemic has the potential to significantly disrupt the political, economic and social fabric in Africa and Europe, but how will it affect the relationship between Africa and Europe?

News

Viruset endrer FNs operasjoner

May 19, 2020

(Forsvarets Forum) COVID-19-pandemien har påvirket FNs fredsbevarende operasjoner betydelig. På kort tid er aktivitetsnivået redusert til kun det mest kritiske. 

News

What previous crises tell us about the likely impact of Covid-19 on the EU

May 13, 2020

The Covid-19 crisis and its wide-ranging consequences illustrate the importance of understanding how the EU responds to crises. Drawing on a forthcoming book, Marianne Riddervold (NUPI), Jarle Trondal (University of Agder and ARENA) and Akasemi Newsome (UC Berkeley) discuss the potential long-term1

News

Hvordan opprettholde fred under Covid-19?

May 12, 2020

NUPI er til stede med flere arrangementer under Stockholm Forum for Peace and Development.

News
Bildet viser en skjerm med rammer med medlemmer i Det europeiske råd i et digitalt møte

Kronikk: Covid-19 blir avgjørende for europeisk samarbeid

May 8, 2020

Koronakrisen reiser grunnleggende spørsmål om grenser, solidaritet og strategiske interesser i Europa, skriver NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

News

Konsekvenser av covid-19 for internasjonal politikk

April 28, 2020

Les våre analyser om covid-19s konsekvenser for utviklingsland og internasjonal politikk.

News

Kronikk: Koronapandemien: FN må beskytte sitt personell

April 9, 2020

(Forsvarets Forum, 2. april, 2020) Fredsoperasjoner må raskt tilpasse seg koronapandemien, både for å beskytte eget personell og for å kunne fortsette kritiske operasjoner.

News

Op-ed: COVID-19: The AU must adapt, not wait. It’s needed now more than ever.

April 9, 2020

(African Arguments, April 1, 2020) At the very time the African Union is most needed to manage crises, many of its operations have been put on hold.

News

Blir koronakrisen dødsstøtet for den liberale verdensorden?

March 27, 2020

USA ser ut til å snuble i håndteringen. Det åpner døren for Kina, skriver forskningssjef Ole Jacob Sending og tidligere NUPI-kollega Iver B. Neumann i Aftenposten.

News

Kronikk: En pandemi kan få store politiske konsekvenser

March 18, 2020

En pandemi kan gi økt nasjonalisme, men like gjerne økt internasjonal beredskap, skriver Ulf Sverdrup i Dagens Næringsliv.

Publikasjoner

Publication : ARTIKKEL

Norsk utenrikspolitikk i en varmere verden

2019
Til tross for at klima omtales som vår tids største utfordring, har konsekvensene av klimakrisen fortsatt en marginal betydning i norsk utenrikspolitikk. ...
Publication : Rapport

Handelen med medisinske varer og Covid-19

2020
Koronaepidemien har synliggjort sårbarhet for medisiner og medisinsk utstyr. Skaper globalisering større eller mindre sårbarhet? - Flertallet av verdens ...
Publication : Rapport

The Impact of Covid-19 on the Women, Peace and Security Agenda.

2020
• Women appear to be disproportionately affected by Covid-19 • Pushback on global commitment to gender equality • Gender equality and human development ...
Publication : Rapport

The impact of COVID-19 on the performance of peace operations

2020
Between the African Union, European Union, OSCE, NATO and United Nations there are approximately 160,000 civilian, police and military personnel deployed ...
Publication : Rapport

COVID-19 will change the way the UN conducts peacekeeping operations in the future

2020
The COVID-19 pandemic has significantly disrupted UN peacekeeping operations. In the short-term, activities have been reduced to the most critical, rotations ...
Publication : Rapport

Covid-19 og globalisering: Et fattigdomsperspektiv på turisme og inntektsoverføring fra migranter

2020
• Reduserte inntektsoverføringer og fall i turisme vil ha effekter for de norske hovedsamarbeidslandene. • Effektene er store og vil trolig vare en tid ...
Publication : Rapport

COVID-19 in Latin America: Challenges, responses, and consequences

2020
  • Peder Østebø
Latin-Amerika er frå midten av mai rekna for å vere eit nytt episenter for COVID-19 av WHO. Sjølv om dei fleste landa var tidleg ute med omfattande smittevernstiltak ...
Publication : Rapport

China, India and the political economy of medical supplies

2020
• The pandemic and lockdowns threaten the supply of medicines, especially from India • Poor countries relying on supplies of cheap Indian medicines are ...
Publication : Rapport

Lessons from the Ebola Crisis in West Africa: Community engagement, crisis communication and countering rumours

2020
What lessons can we draw from the 2014-2016 Ebola crisis in Guinea, Liberia, Sierra Leone? While both the outbreak itself and the context is different, ...
Publication : Policy Brief
Screenshot 2022-12-20 at 10.14.25.png

The Humanitarian-Development Nexus: A Bridge Too Far?

2022
In their basic and caricature forms, development aid and humanitarian assistance highlight important differences that materialize in attitudinal, institutional, ...
Publication
Journal of International Humanitarian Action.PNG

The humanitarian-development nexus: humanitarian principles, practice, and pragmatics

2020
The humanitarian–development nexus is increasingly being cast as the solution to humanitarian concerns, new and protracted crises, and to manage complex ...

Prosjektleder

Ulf Sverdrup

Tidligere direktør

Temaer
Utenrikspolitikk  Utviklingspolitikk  Klima  Internasjonale organisasjoner  Diplomati
Deltakere

Peder Østebø

Tidligere ansatt

Alessio Iocchi

Tidligere ansatt

Frida Bjørneseth

Tidligere ansatt

Jenny Nortvedt

Tidligere ansatt

Jens Chr. Andvig

Forsker I emeritus

My Rafstedt

Tidligere ansatt

Guri Bang

Tidligere ansatt

Arrangementer
man. 25 mai 2020
Event
Time: 16:00 Europe/Oslo
Location: Webinar

WEBINAR: Covid-19, internasjonal politikk og Noreg

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og NUPI-direktør Ulf Sverdrup tar ein nærare titt på kva endringar Covid-19 har ført til i internasjonal politikk og kva dette har å seie for Noreg.

søn. 7 jun. 2020
Event
Time: 12:00 Europe/Oslo
Location: Webinar

WEBINAR: Covid-19 og norsk utviklingspolitikk

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, professor Andy Sumner og dagleg leiar for Forum for Utvikling og Miljø (Forum) Kathrine Sund-Henriksen diskuterer kva følgjer koronapandemien har for utviklingsland, og korleis dette påverkar internasjonal og norsk utviklingspolitikk.