Academic chapter/article/Conference paper

5G-sikkerhet: Norge mellom stormaktene

Publisert: 31. mars 2022
Sammendrag:

Kapitlet tar for seg en digital sårbarhet som har dannet grunnlag for en opphetet sikkerhetspolitisk debatt både nasjonalt og internasjonalt, nemlig utbyggingen av 5G-nettet – og det faktum at den største leverandøren av utstyr til slike nett kommer fra Kina. De senere par årene har vi sett en omfattende internasjonal debatt knyttet til de sikkerhetsmessige risikoer som er knyttet til dette forholdet.
Det har vært krevende for mindre land, slik som Norge, å navigere i dette krysspresset fra stormaktene.