Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Karsten Friis

Forsker 1
Karsten_Friis_11.jpg

Kontaktinfo og filer

kf@nupi.no
(+47) 95 29 34 16
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

Karsten Friis er forsker 1 i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.

Hans forskningsområder er sikkerhets- og forsvarspolitikk i Europa, med vekt på NATO, Norden, Arktis, transatlantiske relasjoner, etterretning, cybersikkerhet og Vest-Balkan. Han har publisert og ledet flere større prosjekt på disse temaene. Friis  er også en hyppig brukt formilder og kommentator i det offentlige ordskiftet - ikke minst knyttet til Russlands krig mot Ukraina.

Friis er statsviter med PhD fra Universitetet of Groningen, Cand. Polit fra Universitetet i Oslo og MSc fra London School of Economics. Friis har vært tilknyttet NUPI siden 2007. Før det var han politisk rådgiver for OSSE-sendelaget i Serbia (2004 til 2007), OSSE i Montenegro (2001) og i Kosovo (1999). Friis var også en del av EUs forhandlingsteam for folkeavstemning om uavhengighet i Montenegro i 2006. I tillegg har Friis jobbet flere år i Forsvaret og tjenestegjort for NATO/KFOR i Kosovo.

Ekspertise

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Cyber
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • FN

Utdanning

2018 PhD, University of Groningen

1998 Cand Polit, statsvitenskap, Universitetet i Oslo

1995 Master, Internasjonale relasjoner, London School of Economics

Arbeidserfaring

2007- Seniorforsker/seniorrådgiver/rådgiver, NUPI

2004-2007 Politisk rådgiver, OSSE Serbia

2001-2004 Rådgiver, Forsvaret

2000-2001 Politisk rådgiver, OSSE Montenegro

1999-2000 Analytiker/E-off, NATO/KFOR HQ, Kosovo

1999 OSSE Kosovo Verification Mission

Aktivitet

willian-justen-de-vasconcellos-LzwNq8DVQzs-unsplash[1034].jpg
Forskningsprosjekt
2024 - 2027 (Pågående)

Politics and Security in the Arctic (POPSARC)

POPSARC tar utgangspunkt i to overordnede spørsmål. For det første, hva kjennetegner vestlige alliertes tilnærminger til sikkerhet i Arktis de senere årene? For det andre, hva kjennetegner samspillet ...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Governance
 • International organizations
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Governance
 • International organizations
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

The defence of northern Europe: new opportunities, significant challenges

With Finland and Sweden joining NATO, the Nordics will be united for the first time in a military alliance encompassing not only northern Europe but also the broader transatlantic region. It will eventually fortify northern European security, but several obstacles must be overcome first. NATO has done a formidable job since 2014 in updating its defence plans, cumulating in the Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area (DDA) family of plans approved in Vilnius 2023. Now Finland and Sweden need to be incorporated into these plans. A more challenging task is to implement NATO's New Force Model which is tremendously ambitious. Finland and Sweden's contributions will be important, but new investments must be made. NATO's Command Structure is yet to be fully reformed and fitted to the DDA. Joint Force Command Norfolk must urgently be staffed, without undue politicization in NATO. Nordic defence buildup can draw on regional cooperation in particular in five areas: in strengthening the area's command design through functional double-hatted headquarters; developing close air power cooperation through e.g. a Combined Joint Air Operations Centre; strengthening total defence cooperation across borders and expanding logistical infrastructure; establishing joint intelligence task forces; and joint training and exercises. The contributions of the United States and United Kingdom are indispensable when it comes to upholding the alliance's guarantee in northern Europe. The recent signing of Defense Cooperation Agreements between the US and the Nordics reinforces this—together with an increased presence of air and naval assets in the region. The same applies to the UK and the Joint Expeditionary Force which now has shifted its focus towards northern Europe. This engagement is a crucial addition to Nordic and NATO plans and activities in a period when growth in Nordic defence structures is occurring at a relatively slow pace. Only after the weaknesses and hurdles are addressed will the deterrence and defence of the region attain a fully credible level.

 • Forsvar
 • NATO
 • Europa
 • Nord-Amerika
 • Norden
Screenshot 2024-02-29 at 10.44.44.png
 • Forsvar
 • NATO
 • Europa
 • Nord-Amerika
 • Norden
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Hvordan kan Ukraina definere seier?

Ukrainsk seier kan oppnås i mange steg eller dimensjoner. Det kan være et levende demokrati, en voksende økonomi, sosial velferd eller frigjøring av territorier, skriver Karsten Friis.
 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
Hvorfor er vi redde for Huawei?
Podkast

Hvorfor er vi redde for Huawei?

Har du sett tallet 5 og bokstaven G poppe opp øverst på mobilen din i det siste? Episode to av Utenrikshospitalet ser sammen med seniorforsker Kar...

 • Security policy
 • Cyber
 • Intelligence
 • Security policy
 • Cyber
 • Intelligence
Angst i Athen: En forskerspires frykt for å feile
Podkast

Angst i Athen: En forskerspires frykt for å feile

Møt Claudia Aanonsen, doktorgradsstipendiat ved NUPI, som for første gang skal delta på en internasjonal forskerkonferanse. Hun gruer seg, og er e...

Hvordan avgjøres krigen i Ukraina?
Podkast

Hvordan avgjøres krigen i Ukraina?

Ett år har gått siden Russland angrep Ukraina. Hva har skjedd? Og hva tror vi vil skje videre? Krigen avgjøres heller ikke bare på slagmarken. Hvo...

 • Security policy
 • Foreign policy
 • Conflict
 • Governance
 • International organizations
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Conflict
 • Governance
 • International organizations
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Digitalisering og internasjonal politikk

Hvilke sikkerhetspolitiske valg og dilemmaer representerer den nye digitale hverdagen for Norge og resten av verden? Kampen for å påvirke hvordan internett skal fungere er godt i gang. Utbyggingen av 5G-nettverk har blitt en global dragkamp der land presser hverandre til å velge bort bestemte leverandører, og private selskaper i den digitale sektoren får stadig større økonomisk og politisk makt. Internasjonale aktører som FN og NATO strever med å finne sin plass i det nye landskapet. I FN pågår det en intens strid om hvilke internasjonale normer som skal gjelde i det digitale rom, og NATO har definert cyber som et eget domene på linje med land, luft og sjø. Alt dette tilsier at digitalisering vil være med på å definere internasjonale konfliktlinjer i lang tid fremover. Men hvordan? I denne boken samler Håkon Bergsjø og Karsten Friis ulike perspektiver fra ledende fagmiljøer på hvordan digitalisering påvirker internasjonal politikk og konfliktdynamikk.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Cyber
 • Etterretning
 • Konflikt
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
9788215052557_76e53ef0149c87b18d8afe2783130a74.jpg
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Cyber
 • Etterretning
 • Konflikt
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Innledning. Fokus: Krigen og forskningen

Russlands angrep på Ukraina 24. februar kom overraskende på mange. Det medførte flere debatter i media, der forskere kritiserte hverandre for å ikke ha sett hva som var på gang, for å ha vist for stor forståelse for Putin-regimets posisjoner, og for å la sine politiske holdninger farge analysen. I denne Fokus-spalten vil vi forsøke å løfte disse diskusjonene opp på et akademisk nivå. Ikke for å fordele skyld, men for å ta faglig lærdom. I denne innledningsteksten vil jeg blant annet peke på behovet for mer analytisk bredde, for å fokusere på både språk og materialitet, og for å være ekstra bevisst på egne holdninger når man beveger seg inn i en normativ politisk debatt.

 • Forsvar
 • Diplomati
 • Europa
 • Russland og Eurasia
IP804.PNG
 • Forsvar
 • Diplomati
 • Europa
 • Russland og Eurasia
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

NATO and Transatlantic Security Relations

NATO regnes som den viktigste institusjonen i det transatlantiske sikkerhetsforholdet. Organisasjonens historie er preget av kontinuitet, motstandskraft og bevisst tilpasning til et stadig skiftende og mer komplekst sikkerhetsmiljø. Dette kapittelet søker å vurdere noen av de viktigste historiske vendepunktene for å belyse hvordan NATO har klart å forbli relevant gjennom alle disse årene, og spesielt hvordan har de siste turbulente årene i Washington D.C. og de fornyede spenningene med Russland påvirket organisasjonen. Forfatterne hevder at en kombinasjon av sterkt amerikansk engasjement og lederskap med en bredt delt trusseloppfatning blant allierte (primært mot Russland) er kombinasjonen som fortsetter å gjøre NATO til en betydelig legemliggjøring av transatlantiske sikkerhetsrelasjoner.

 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
Routledge2.PNG
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

NUPI på Arendalsuka: Her finn du oss

Wagner-gruppa har ikkje berre vore ein nøkkelspelar i krigen i Ukraina, men har også omfattande aktivitetar i Afrika. Dette inviterer NUPI til eit eige arrangement om under Arendalsuka. I tillegg skal dei eminente forskarane våre delta i ei rekkje andre panel. Få med deg kor du finn oss i denne saka!
 • Forsvar
 • Terrorisme og ekstremisme
 • NATO
 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Utviklingspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Afrika
 • Norden
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Klima
 • Energi
 • Internasjonale organisasjoner
1 - 10 av 245 oppføringer