Artikkel

Folket og freden: Utviklingstrekk i norsk fredsdiskurs 1890–2005

Publisert: 1. des. 2016
  • Utgivelsesår: 2005
  • Språk: Norsk, bokmål
  • Sider: 141 - 161
  • Volum: 63
  • Hefte: 2-3
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk