Halvard Leira

Forsker I

Hovedområder i Halvard Leiras forskning er utenrikspolitikk og diplomati, med særlig vekt på Norge. Han har også forsket på internasjonale relasjoner i et historisk perspektiv og internasjonal teori. Leira fullførte doktorgraden sin i mai 2011. Avhandlingens tittel er «The Emergence of Foreign Policy: Knowledge, Discourse, History». 


Utdanning

2011 PhD, statsvitenskap, Universitetet i Oslo

2002 Cand. Polit., Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

2001 MSc International Relations, London School of Economics

Arbeidserfaring

2003- Forsker/doktorgradsstipendiat/seniorforsker/forsker I, NUPI

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

Artikler Alle artikler