Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Norsk russlandspolitikk: Realistisk eller idealistisk?

Hvordan har norsk russlandspolitikk utviklet seg gjennom de siste 20 årene? Er norsk politikk bestemt av interesser, verdier, eller begge? Og hvor vellykket er politikken?
04 desember 2012
10:00 Europe/Oslo
Språk: Norsk
Litteraturhuset, Henrik Wergeland-salen
Seminar

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Energi
 • Norsk

Årets konferanse ser nærmere på ulike aspekter ved norsk russlandspolitikk, inkludert handel, ressursforvaltning, miljøsamarbeid og menneskerettigheter. Områdene presentert gjennom en rekke case-studier.

Kaffe og registrering (8.30-9.00)

Del 1 (9.00-12.30)

Velkommen

Ulf Sverdrup, direktør, NUPI

Norge og Russland – naboskap i utvikling

 • Øyvind Nordsletten, Generalkonsul i Murmansk, tidligere ambassadør i Moskva

Russlandspolitikken i et større perspektiv

 • Halvard Leira, NUPI

Tre case-studier

Næringslivspolitikk

 • Lars Petter Lunden, Sigra Group

Militært samarbeid

 • Steve Olsen, Forsvarets Operative Hovedkvarter

Fiskeri

 • Ann Kristin Jørgensen, FNI

Moderator: Heidi Kjærnet, NUPI

Kaffe (10.45-10.55)

Tre case-studier

Arktisk Råd

 • Elana Wilson Rowe, NUPI

Svalbard

 • Jørgen Holten Jørgensen, Riksantikvaren

Energi

 • Indra Øverland, NUPI

Moderator: Tor Bukkvoll, FFI

Lunsj (12.10-12.55)

Del 2 (12.55-15.30)

Tre case-studier

Miljøsamarbeid

 • Lars Rowe, FNI og IFS

Sivilsamfunnsstøtte

 • Kirsti Stuvøy, Høgskolen i Lillehammer

Menneskerettigheter

 • Aage Borchgrevink, Den norske Helsingforskomiteen

Moderator: Anja Kristine Salo, Barentssekretariatet

Paneldebatt

 • Torgeir Larsen, AP, statssekretær i UD
 • Ane Tusvik Bonde, Menneskerettighetshuset
 • Morten Høglund, FrP, medlem av utenriks- og forsvarskomiteen
 • Morten Jentoft, NRK
 • Kristian Krohg-Sørensen, NRK
04 desember 2012
10:00 Europe/Oslo
Språk: Norsk
Litteraturhuset, Henrik Wergeland-salen
Seminar

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Energi
 • Norsk