Årets konferanse ser nærmere på ulike aspekter ved norsk russlandspolitikk, inkludert handel, ressursforvaltning, miljøsamarbeid og menneskerettigheter. Områdene presentert gjennom en rekke case-studier.