2015

 • NordStream-2-prosjektets påvirkning på det europeiske gassmarkedet – en utfordring for EU’s energipolitikk
  Arrangement
  man. 7 des. 2015
  Time: 13:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Seminaret fokuserer på fleire viktige spørsmål som er opp til debatt i samband med den planlagde bygginga av Nordstream-2-røyrleidningen under Austersjøen. I ein europeisk samanheng er dette eit strategisk og kontroversielt energiprosjekt.

 • Storbritannias usikre europeiske fremtid
  Arrangement
  ons. 18 nov. 2015
  Time: 14:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  På dette seminaret presenterer Dr. Julie Smith (University of Cambridge), sitt syn på den pågåande EU-debatten i Storbritannia, så vel som på Storbritannias framtid i Europa.På dette seminaret presenterer Dr. Julie Smith (University of Cambridge), sitt syn på den pågåande EU-debatten i Storbritanni1

 • Digitale sårbarheter – Internasjonale løsninger
  Arrangement
  tir. 1 des. 2015
  Time: 10:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  30. november blir lansert rapporten frå det digitale sårbarheitsutvalet. NUPI har i samarbeid med CCIS gleda av å invitere til seminar om korleis funnet frå utvalet heng saman med internasjonale spørsmål og kva for nokre utanrikspolitiske implikasjonar dette har for ulike land - inkludert utvikling1

 • Hvorfor Ukraina er viktig
  Arrangement
  ons. 11 nov. 2015
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  NUPI har gleda av å invitere til ope seminar med James Sherr frå Chatham House.

 • Boko Haram – penger og logistikk
  Arrangement
  tir. 27 okt. 2015
  Time: 14:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Korleis har forkjemparane for Boko Harams opprør i Nigeria fått høvet til å overliste nigerianske styresmakter når det gjeld å skaffe økonomiske og logistiske ressursar for å oppnå målet om destabilisering i landet?

 • FN 70 år: Fred og sikkerhet
  Arrangement
  søn. 25 okt. 2015
  Time: 08:45 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Dette seminaret fokuserer på fred og tryggleik, og utforskar dei tre nylege evalueringsprosessane på feltet: evalueringa av fredsoperasjonar, fredbyggingsarkitektur og implementaringen av FNs tryggingsrådsresolusjon 1325.

 • Boklansering: Interessekonflikter i norsk handelspolitikk
  Arrangement
  tir. 20 okt. 2015
  Time: 12:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  NUPI har gleda av å invitere til lansering av boka "Interessekonflikter i norsk handelspolitikk"

 • Russlandskonferansen 2015: Today's Russia, and where to next?
  Arrangement
  tor. 19 nov. 2015
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: Wergelandssalen, Litteraturhuset

  Årets jubileumsutgåve av Russlandskonferansen søkjer å løfte fram utviklinga både i Russland og i norsk russlandsforsking gjennom desse to tiåra og å gjere opp status: Kvar står russisk politikk i dag? Kva trendar ser vi avteikne seg? Kvar går utviklinga vidare?

 • Avlyst: Valget i Myanmar - Hva står på spill?
  Arrangement
  man. 19 okt. 2015
  Time: 14:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Dette arrangementet er dessverre avlyst.

 • Bedriftenes samfunnsansvar for petroleum i Nord-Norge og Russisk Arktis
  Arrangement
  tir. 3 nov. 2015
  Time: 10:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Samfunn og styresmakter har ulike forventningar til bedrifters samfunnsansvar (CSR) med omsyn til arktisk olje og gass. På dette seminaret tar to presentasjonar for seg dette temaet.