Latvias utanriksminister vil klargjere hovudutfordringane som det latviske EU-presidentskapet står overfor. Kva er EUs rolle i møte med krisene både i nærområda og internt i unionen? Og korleis skal EU handtere dei?

Du kan følgje seminaret direkte på YouTube