Tidsskriftet Nordisk Østforum feirer ny årgang med ny design. Velkommen til paneldebatt. 

Hva er poenget med å avholde valg når utfallet er gitt på forhånd? Og hvorfor ser opposisjonen seg tjent med å stille? Slike spørsmål er aktuelle for mange land i dag, deriblant Aserbajdsjan, Russland og Kasakhstan, hvor president Nazarbayev i april ble gjenvalgt med 97,7 % av stemmene.

Med utgangspunkt i Sofie Bedfords ferske artikkel «Val för att bevara status quo: elektoral autokrati och stabilitet i Azerbajdzjan», vil vi diskutere valg i autoritære stater og dynamikken som oppstår mellom myndigheter og opposisjon i en slik politisk kontekst. 

Panel: 

Sofie Bedford (Uppsala universitet)
Geir Flikke (Universitetet i Oslo)
Håvard Mokleiv Nygård (Institutt for fredsforskning, PRIO)
Arrangører: Nordisk Østforum, Tidsskriftsforeningen, Universitetsforlaget og Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Sted:

Nedjma, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29