Hopp til innhold
NUPI skole

Nordisk Østforum

title

Nordisk Østforum

image

intro

Nordisk Østforum er det eneste skandinaviskspråklige tidsskriftet med fokus på politisk, økonomisk og kulturell utvikling i Øst-Europa og det postsovjetiske området.

content

Tidsskriftet er vitenskapelig og praktiserer fagfellevurdering av artiklene.

Det utkom første gang i 1986, og utgis under Cappelen Damm Akademisk sin redaksjon Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP), i samarbeid med NUPIs Avdeling for Russland og Eurasia, Institutionen för euroasiatiske studier, Uppsala universitet (Sverige) og Aleksanteri-institutet (Finland).

Nordisk Østforum utkommer kvartalsvis og retter seg mot forskere og studenter innen samfunnsfag, humaniora og områdestudier i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

I 2016 ble NØF åpent tilgjengelig på nett for alle som et open access tidsskrift.

Utgiver: Cappelen Damm Akademisk

Ansvarlige redaktører:

Helge Blakkisrud
Natalia Moen-Larsen
Kristian Lundby Gjerde

Redaktør Sverige:
Joakim Ekman

Redaktør i Danmark:
Mette Skak

Redaktør i Finland:
Jänis-Isokangas

Redaksjonens adresse:
C.J. Hambros plass 2D
Postboks 7024 St. Olavs Plass
0130 OSLO

E-post til redaksjonen:
nof@nupi.no

article_list_title

article_list

documents_list_title

dokuments_list

title_persons

persons

external_links_title

external_links