Seminaret vil fokusere på moglegheitene for ein atomavtale mellom Iran og dei seks store, og dessutan moglege nasjonale og internasjonale politiske, geopolitiske og økonomiske implikasjonar av eit energilandskap i endring i regionen.Iran kan bli ein viktig regional gasseksportør enten til EU eller til Kina, eller til begge. Men aktiv bruk av kaspiske energiressursar av Iran kan få følgjer frå andre regionale energieksportørar. Perspektiv på desse og andre post-avtale scenarium vil bli presenterte av deltakarane på seminaret som også vil sjå på implikasjonar for Iran og andre viktige spelarar som EU, Russland og Sentral-Asia.

Sjå opptaket på YouTube: