Etter åtte måneder med harde forhandlinger, har Algerie-prosessen resultert i en våpenhvileavtale og et endelig utkast til en fredsplan  for Mali. Bærekraftigheten i avtalen er imidlertid usikker. Selv om islamistiske opprørere har blitt slått tilbake til periferien i regionen, står den fortsatt overfor en akutt krise med hensyn til klima, fattigdom og ulikhet, ustabilitet og konflikt.