I år er det 20 år siden NUPIs Russlandsavdeling ble etablert, og like lenge siden vi organiserte vår første, årlige Russlandkonferanse. Årets jubileumsutgave, som vi arrangerer i samarbeid med NORRUSS-programmet, Norges forskningsråds program for samfunnsforskning på Russland og nordområdene/Arktis, søker å løfte frem utviklingen både i Russland og i norsk russlandsforskning gjennom disse to tiårene og å gjøre opp status: Hvor står russisk politikk i dag? Hvilke trender ser vi avtegne seg? Hvor går utviklingen videre?

Konferansen vil ta for seg tre brede temabolker: Russland og internasjonal politikk, russisk innenrikspolitikk og forholdet mellom Norge og Russland i nordområdene.

Statssekretær Tore Hattrem og Clifford Gaddy fra Brookings Institution vil holde keynote-taler. De tre øvrige panelene er satt sammen av fremtredende eksperter på russisk politikk fra Russland, Norge, Storbritannia og USA.

Arrangementet er åpent for alle (men med krav om påmelding) og foregår på engelsk. Program vil bli oppdatert med titler nærmere konferansen.

Viktig melding: Vi opplever fra tid til annen feilmeldinger ved påmelding til arrangementer, og har tekniske problemer med utsending av bekreftelsesmailer. Erfaringsmessig går alle påmeldinger gjennom, men om du er i tvil, send en e-post med kontaktinfo og informasjon om feilmelding til seminar@nupi.no, slik at vi kan dobbelsjekke din påmelding.