En sårbarhetssone har oppstått på terskelen til Sør-Europa, fra Sahel til Nord-Afrika og Middelhavet. Sikkerhetsutfordringene her blir i stadig større grad trans-regionale. Mange av disse er særlig uttalt i grenseområder, som har blitt korridorer for militante grupper, organisert kriminalitet og økonomisk marginalisering.

Dette seminaret tar for seg drivkreftene bak og manifestasjonene av sårbarhet i Maghreb og Sahel, som sikkerhetsutfordringer, feilede styringsformer, etniske problemstillinger og ressursmangel. Det utforsker konkrete alternativer for hvordan regionale og internasjonale aktører kan jobbe sammen for å takle disse utfordringene – og forbedre sikkerheten for menneskene i regionen.

Seminaret er organisert av FRIDE og NUPI med støtte fra Hivos og Utenriksdepartementet.