NUPI har gleda av å invitere til teoriseminaret: 

Contingency of Modernity

med Dr. Oliver Kessler, University of Erfurt. Professor Kesslers forsking fokuserer på møtet mellom internasjonal politisk økonomi (IPE), global sosial teori og internasjonal teori og jus og politikk. Han er særleg interessert i moglegheiter og avgrensingar i interdisiplinær forsking. 

Klikk her for meir informasjon om Dr. Kessler.