NUPI har gleden av å invitere til teoriseminaret: 

Contingency of Modernity

med Dr. Oliver Kessler, University of Erfurt. Professor Kesslers forskning fokuserer på møtet mellom internasjonal politisk økonomi (IPE), global sosial teori og internasjonal teori og jus og politikk. Han er særlig interessert i muligheter og begrensninger i interdisiplinær forskning. 

Klikk her for mer informasjon om Dr. Kessler.