Euromaidan-revolusjonen i 2014 resulterte i ein fundamental reorientering av Ukrainas forhold til andre land. Det sterke ønsket blant Euromaidan-protestantar om å knyte Ukraina tettare til Europa og europeiske integrasjonsprosessar har endra Ukraina. På same tid reagerte Russland på desse endringane med annekteringa av Krim-halvøya og den fortsette involveringa i Aust-Ukraina. Viseutanriksminister Galibarenko vil gi ei oversikt over Ukrainas prioriteringar og perspektiv på internasjonale relasjonar i denne konteksten.

Ukrainas viseutenriksminister Natalia Galibarenko

Ukrainas viseutenriksminister Natalia Galibarenko

For meir informasjon om viseutenriksminster Nataliia Galibarenko, sjå Ukrainas Utenriksdepartement