Helge Blakkisrud

Seniorforsker (bistilling)

Helge_Blakkisrud_11.jpg

Helge Blakkisrud forsker på utviklingen av russisk føderalisme og sentrum-periferi relasjoner med et særlig fokus på utviklingen av institusjonen med regionale guvernører. 

Han jobber også med russisk nordområdepolitikk, minoritetspolitikk og russisk nasjonalisme. I tillegg er han interessert i stats- og nasjonsbyggingsprosesser i Eurasia med særlig vekt på utvikingen i ikke-anerkjente stater.

Blakkisrud er redaktør for Nordisk Østforum, et nordisk, fagfellevurdert tidsskrift for russlands- og østeuropastudier. 

Han har vært gjesteforeleser ved OSSE-akademiet i Bisjkek, Kirgisistan, siden 2008. I 2009–2010 var han Fulbright Visiting Fellow ved UC Berkeley.


UTDANNING:

1996 Doktorgradsprogrammet (statsvitenskap), Universitetet i Oslo

1995 Cand. polit. (statsvitenskap), Universitet i Oslo. Oppgave: De russiske minoritetene i Estland og Latvia.

ARBEIDSERFARING:

1995 -          Forsker/leder Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

2018 -          Tilknyttet Det norske universitetssenter i St. Petersburg i en amanuensis II-stilling

1995 -          Valgobservatør for OSSE på Balkan og i det postsovjetiske området

1994 -          Ansvarlig redaktør, Nordisk Østforum

2005 - 2009 Tilknyttet Det norske universitetssenter i St. Petersburg i en II-stilling

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

 • Hvor viktige er tradisjonelle verdier for oppslutningen om Putin?
  Arrangement
  tir. 30 aug. 2022
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Mister Putin mer støtte enn han vinner når han snakker om konservative verdier?

 • Protestpotensial og protestrealiteter: Gapet mellom intensjon og handling i Russland i 2022
  Arrangement
  man. 9 mai 2022
  Time: 11:00 Europe/Oslo | Location: C.J. Hambrosplass 2 D / Livestream til Facebook og Youtube

  Det russiske samfunnets respons på Putins krig mot Ukraina er vanskelig å måle. Anekdotiske bevis og støttedemonstrasjoner tyder på en konsolidering rundt staten og president Putin, mens protester og hverdagsmotstand kan tyde på voksende opposisjon. Hvordan kan vi tolke disse motstridende signalene i et lukket system slik som det russiske?

 • Skole-webinar om Ukraina-krigen
  Arrangement
  ons. 16 mar. 2022
  Time: 11:00 Europe/Oslo | Location: Microsoft Teams

  Meld din klasse på webinar og send inn dine spørsmål til våre forskere.

 • Russlandskonferansen 2021
  Arrangement
  fre. 29 okt. 2021
  Time: 11:00 Europe/Oslo | Location: Litteraturhuset

  Årets Russlandskonferanse vil vise frem bredden av norsk Russlandsforskning. Utenriksminister Anniken Huitfeldt holder åpningsinnlegget.

 • WEBINAR: Nagorno-Karabakhs reforhandling av støtte etter krigen i 2020
  Arrangement
  fre. 3 des. 2021
  Time: 10:00 Europe/Oslo | Location: Livestream til Facebook og Youtube

  I fjor høst, i løpet av noen få uker, mistet Nagorno-Karabakh-armenerne to tredjedeler av territoriet de hadde kontrollert siden 1994. Til slutt var det bare russisk inngripen som stoppet en full gjeninnlemmelse av Nagorno-Karabakh i Aserbajdsjan. Hvordan har dette påvirket regionale maktforhold?

Artikler Alle artikler