Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Helge Blakkisrud

Seniorforsker (bistilling)
Helge_Blakkisrud_11.jpg

Kontaktinfo og filer

hb@nupi.no
909 80 284
Originalbilde

Sammendrag

Helge Blakkisrud forsker på utviklingen av russisk føderalisme og sentrum-periferi relasjoner med et særlig fokus på utviklingen av institusjonen med regionale guvernører. 

Han jobber også med russisk nordområdepolitikk, minoritetspolitikk og russisk nasjonalisme. I tillegg er han interessert i stats- og nasjonsbyggingsprosesser i Eurasia med særlig vekt på utvikingen i ikke-anerkjente stater.

Blakkisrud er redaktør for Nordisk Østforum, et nordisk, fagfellevurdert tidsskrift for russlands- og østeuropastudier. 

Han har vært gjesteforeleser ved OSSE-akademiet i Bisjkek, Kirgisistan, siden 2008. I 2009–2010 var han Fulbright Visiting Fellow ved UC Berkeley.

Ekspertise

 • Russland og Eurasia
 • Arktis

Utdanning

1996 Doktorgradsprogrammet (statsvitenskap), Universitetet i Oslo

1995 Cand. polit. (statsvitenskap), Universitet i Oslo. Oppgave: De russiske minoritetene i Estland og Latvia.

Arbeidserfaring

1995- Forsker/leder Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

2018- Tilknyttet Det norske universitetssenter i St. Petersburg i en amanuensis II-stilling

2005-2009 Tilknyttet Det norske universitetssenter i St. Petersburg i en II-stilling

1995- Valgobservatør for OSSE på Balkan og i det postsovjetiske området

1994- Ansvarlig redaktør, Nordisk Østforum

Aktivitet

NUPIpodden#5: Putin for alltid?
Podkast

NUPIpodden#5: Putin for alltid?

18. mars går russerne til valglokalene for å stemme i det som kan omtales som et svært lite spennende valg om ny president. Vladimir Putin er alle...

 • Russia and Eurasia
 • Governance
 • Russia and Eurasia
 • Governance
NUPIpodden #20: Folkeavstemning om Putins fremtid
Podkast

NUPIpodden #20: Folkeavstemning om Putins fremtid

Russiske myndigheter gjennomfører en folkeavstemning om en lang rekke grunnlovsendringer, som kan åpne for at Vladimir Putin kan sitte som preside...

 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • Nation-building
 • Governance
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • Nation-building
 • Governance
NUPIpodden #22: Hva skjer i Nagorno-Karabakh?
Podkast

NUPIpodden #22: Hva skjer i Nagorno-Karabakh?

Selv om Nagorno-Karabakh ikke er en internasjonalt anerkjent stat, har denne enklaven både egen nasjonalsang, eget flagg og egen president. Den si...

 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Nation-building
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Nation-building
NUPIpodden #24: Et styrt valg i Russland
Podkast

NUPIpodden #24: Et styrt valg i Russland

Ikke overraskende kunne det regjerende partiet i Russland, Det forente Russland – også omtalt som Putins parti, erklære valgseier 20. september 20...

 • Foreign policy
 • Humanitarian issues
 • Nationalism
 • Foreign policy
 • Humanitarian issues
 • Nationalism
Arrangement
14:30 - 16:00
NUPI
Engelsk
230224_Putinsim.png
Arrangement
14:30 - 16:00
NUPI
Engelsk
29. feb. 2024
Arrangement
14:30 - 16:00
NUPI
Engelsk

Putinisme – regimeideologi i det post-sovjetiske Russland

Hvordan kan vi forstå den post-sovjetiske ideologiske utviklingen i sammenheng med den russiske tradisjonen for politisk filosofi?

Arrangement
14:30 - 16:00
NUPI
Engelsk
150623-russnett.png
Arrangement
14:30 - 16:00
NUPI
Engelsk
15. jun. 2023
Arrangement
14:30 - 16:00
NUPI
Engelsk

Aktører og strukturer bak utformingen av Russlands nye statsideologi

Hvordan har krigen påvirket Kremls tenkning rundt en ny statsideologi? I dette seminaret ser professor Marlene Laruelle nærmere på Kremls nye mekanismer for indoktrinering og de nye navnene som har dukket opp som nøkkelaktører i det ideologiske «verkstedet».

Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI/Direktesending til Facebook og YouTube
Engelsk
MicrosoftTeams-image (33).png
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI/Direktesending til Facebook og YouTube
Engelsk
6. des. 2022
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI/Direktesending til Facebook og YouTube
Engelsk

Covid-19-konspirasjonsteoriar i Putins Russland

Kreml har i ei årrekkje brukt konspirasjonsteoriar som eit styringsverktøy. Under Covid-19 pandemien blei likevel Putin-regimet sjølv offer for slike teoriar.

Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

PODKAST: Abkhasia mellom Russland og resten av verden

The World Stage ser nærmere på Abkhasia, en de facto-stat i Sør-Kaukasus. Vi setter søkelyset på Abkhasias forsøk på å knytte diplomatiske bånd i det post-sovjetiske området og i andre deler av verden, samt på forholdet til beskytterstaten Russland.
 • Diplomati
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
DeFacto the World stage innspilling_med logo.png
Arrangement
12:00 - 13:30
NUPI / Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk
311022_Hvordan søker de facto stater internasjonal anerkjennelse.jpg
Arrangement
12:00 - 13:30
NUPI / Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk
31. okt. 2022
Arrangement
12:00 - 13:30
NUPI / Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk

Korleis søkjar de facto-statar internasjonal anerkjenning?

Abkhasias omstridde status er ei kjelde til geopolitisk konflikt mellom statar og alliansar. Men korleis har den internasjonale kampanjen for å utvide det diplomatiske nettverket til de facto-staten gått?

Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Engelsk
141022-Georgia-crossroads.png
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Engelsk
14. okt. 2022
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Engelsk

Georgia ved eit vegskilje: Er Tbilisi i ferd med å miste det strategiske kompasset sitt?

Den russiske invasjonen av Ukraina i februar 2022 har for alltid endra tryggleiken i Svartehavsregionen.

1 - 10 av 120 oppføringer