Arrangementet vil blant anna omhandle utfordringane ved å setje i verk reform i offentleg sektor og ved å tilpasse forvaltninga til EUs normer og standardar. Utfordringane ved innføring av digital forvaltning for å auke effektiviteten vil også bli drøfta.

Resultat frå eit prosjekt som studerer implikasjonane av samarbeidsavtalen for reform i offentleg forvaltning på ulike styringsnivå i Ukraina vil bli presenterte på seminaret.

OBS!

Vi har tekniske problem med seminarregistrering. For å melde deg på nokre av arrangementa neste veke, ver vennleg og send e-post til:

seminar@nupi.no

Vi beklagar bryderiet.