Historien om statlig styring i Midtøsten er en trist sådan, og utfallet av den arabiske våren var intet unntak. Etter at euforien hadde lagt seg, ble forholdene verre – bortsett fra i Tunisia, hvor et demokratisk politisk system der islamistiske og sekulære politiske grupperinger kjemper om makten viste seg levedyktig.

Sverre Lodgaards nye bok, «External Powers and the Arab Spring» (Scandinavian Academic Press), undersøker hvilken rolle utenforstående makter spilte under den arabiske våren i Egypt, Libya og Tunisia. Hvordan reagerte USA og EU? Hva gjorde Tyrkia, Saudi-Arabia, Israel og Iran – som ikke ble direkte påvirket av opprørene?

Alle handlet med utgangspunkt i egne verdier og interesser og tok lite hensyn til de lokale aktørenes preferanser. Noen forsøkte å fremme demokratisk praksis og menneskerettigheter, men ble hemmet av interessekonflikter og egen ineffektivitet. Ingen av dem spilte noen større rolle – de var i liten grad mer enn tilskuere.

Forhåpentligvis vil analysene til bidragsyterne i denne boka, alle ledende eksperter på sine felt, være nyttig i utformingen av mer effektiv støtte til bedre styresett ved framtidige anledninger.

Du kan følge seminaret live på YouTube: