Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Tine Gade

Seniorforsker
Tine_1-1.jpg

Kontaktinfo og filer

tiga@nupi.no
456 95 357
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

I permisjon. 

Tine Gade er seniorforsker i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Hun har sin ph.d. i statsvitenskap fra Sciences Po i Paris, og jobber i hovedsak med temaer knyttet til protestbevegelser og forholdet mellom stat og samfunn i Midtøsten.

Gade har tidligere vært Max Weber Postdoctoral Fellow ved European University Institute i Firenze og førstelektor ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Hun har gjort dyptpløyende feltarbeid i Libanon og Irak, og har tidligere vært bosatt i Egypt og Syria.

Ekspertise

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Konflikt
 • Opprørsgrupper

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner
Policy brief

Policy brief summarising the EU and other stakeholder’s prevention strategy towards violent extremism in the region, Middle East

The EU-Middle East and North Africa (MENA) Preventive Violent Extremism (PvE) co-operation is wide-ranging, and has been since a formalized partnership between the EU and MENA countries was outlined in the 1995 Barcelona Declaration. It has nevertheless received added attention following numerous terrorist attacks within the EU during the last decade; and European foreign fighters have been linked to the attacks in Paris in 2015; in Brussels, Berlin, and Nice in 2016; and in Manchester, London, and Barcelona in 2017.

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • EU
D71P.PNG
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • EU
Arrangement
12:30 - 14:00
NUPI
Engelsk
060623_Saudi-Arabia.png
Arrangement
12:30 - 14:00
NUPI
Engelsk
6. jun. 2023
Arrangement
12:30 - 14:00
NUPI
Engelsk

Internasjonale menneskerettigheter og islamsk lov

På dette seminaret skal Dawood A. Hamzah presentere sin bok om folkerett og muslimske stater. Boken fokuserer på Saudi-Arbia.

Arrangement
09:00 - 10:00
NUPI
Engelsk
160223-Understanding-jihadi-ideas.png
Arrangement
09:00 - 10:00
NUPI
Engelsk
16. feb. 2023
Arrangement
09:00 - 10:00
NUPI
Engelsk

Hvorfor er jihadistiske ideer så motstandsdyktige?

Hvordan har Sayyid Qutbs bok 'Milestones' inspirert radikal ungdom og jihadistgrupper over hele verden?

Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Norsk
190123_Frokostseminar_Libanon.png
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Norsk
19. jan. 2023
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI/Livestream til Facebook og Youtube
Norsk

Frokostseminar: Tripoli fra islamistisk utopi til den libanesiske revolusjon

Vi inviterer til lansering for Tine Gades nye bok Sunni City: Tripoli from Islamist Utopia to the Lebanese «Revolution».

Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

PODKAST: Libanon på kanten av stupet

Hva er det med Libanon som gjør at landet står på kanten av stupet? Det er ikke en ettpartistat, de har mer ytringsfrihet her enn i andre land i regionen, det er mer politisk pluralisme. Hvorfor går det likevel galt?
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Styring
Libanon demonstrasjoner i Tripoli i oktober 2019_169_Utenrikshospitaletlogo.png
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Islamist Social Movements and Hybrid Regime Types in the Muslim World

Siden Den arabiske våren i 2010-2011, og påfølgende kontrarevolusjoner, har sosioøkonomiske og politiske kriser inntruffet hyppigere og hyppigere i Det arabiske Midtøsten, Nord-Afrika og Sahel. Målet med vårt spesialnummer er å undersøke hvordan og hvorfor sosiale bevegelser som bruker referanser til islam eller et eksplisitt islamistisk rammeverk har tilpasset sin ideologi og sin verktøykasse for å navigere det nye sosiale og politiske terrenget disse omveltningene har skapt? I denne artikkelen foreslår vi et rammeverk for å forstå den økende politiske volatiliteten og hybriditeten i Den islamske verdenen og hvordan dette påvirker hvilke valgmuligheter islamske sosiale bevegelser står ovenfor. De ulike forfatterne av artiklene i dette spesialnummeret analyserer derfor tilfeller av islamistiske sosiale bevegelser som skifter, eller forsøker å skifte, fra ett repertoar til et annet - fra transnasjonalt til nasjonalt, fra ikke-voldelig til voldelig eller omvendt. Samlingen viser at sosiale bevegelser tilpasser seg på forskjellige måter og benytter seg av ressursene som er tilgjengelige for dem, og til tider beveger seg langt utover deres etablerte ideologi og tradisjonelle teologiske referanser.

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Konflikt
 • Opprørsgrupper
showCoverImage.webp
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Konflikt
 • Opprørsgrupper
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

RUSMENA rundebord i Roma og Firenze 1. og 2. juni 2022

NUPI-prosjektet 'Russian repertoires of power in the MENA region' (RUSMENA) organiserte to dager med rundebord i Italia i begynnelsen av juni 2022.
 • Russland og Eurasia
 • Midtøsten og Nord-Afrika
RUSMENA_169_cropped.jpg
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling

Hva kan vi gjøre for å forebygge krig? Hvordan kan land på vei ut av konflikt unngå tilbakefall? Hvor godt virker egentlig internasjonale fredsoperasjoner? NUPI utfører både anvendt og akademisk forskning på fredsoperasjoner og fredsbygging. Vi bidrar med policyanbefalinger til relevante aktører og til økt samarbeid mellom FN, Den afrikanske union (AU), EU og andre regionale organisasjoner.
 • Utenrikspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Nasjonsbygging
Fred konflikt og utvikling forsidebilde.jpg
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling

Hva kan vi gjøre for å forebygge krig? Hvordan kan land på vei ut av konflikt unngå tilbakefall? Hvor godt virker egentlig internasjonale fredsoperasjoner? NUPI utfører både anvendt og akademisk forskning på fredsoperasjoner og fredsbygging. Vi bidrar med policyanbefalinger til relevante aktører og til økt samarbeid mellom FN, Den afrikanske union (AU), EU og andre regionale organisasjoner.
 • Utenrikspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Nasjonsbygging
Fred konflikt og utvikling forsidebilde.jpg
Forskningsprosjekt
2021 - 2024 (Pågående)

Russian Repertoires of Power in the MENA region (RUSMENA)

Hovedmålet med RUSMENA-prosjektet er å kartlegge hvordan russiske maktpraksiser har påvirket utviklingen i Midtøsten og Nord-Afrika (MENA-regionen) i perioden mellom 2011 og 2021....

 • Security policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Energy
 • Security policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Energy
1 - 10 av 45 oppføringer