Tine Gade

Seniorforsker

I permisjon. 

Tine Gade er seniorforsker i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Hun har sin ph.d. i statsvitenskap fra Sciences Po i Paris, og jobber i hovedsak med temaer knyttet til protestbevegelser og forholdet mellom stat og samfunn i Midtøsten.

Gade har tidligere vært Max Weber Postdoctoral Fellow ved European University Institute i Firenze og førstelektor ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Hun har gjort dyptpløyende feltarbeid i Libanon og Irak, og har tidligere vært bosatt i Egypt og Syria.


Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

Artikler Alle artikler