Forholdet mellom Europa og Russland har de to siste årene vært på et historisk lavpunkt. Det russiske regimet mener at Europa og USA ikke har tatt nok hensyn til russiske interesser, især i deres nærområder. Dette gjelder både EUs og NATOs utvidelser østover, og det gjelder hvordan de tas hensyn til i internasjonale fora. Russlands handlinger på Krim og i Øst-Ukraina og i Syria har hatt en dobbel effekt på forholdet til omverden: det har skapt sterke reaksjoner i form av sanksjoner, utestengelse fra samarbeid og fordømmelser, men det har også gitt Russland økt makt og en sterkere posisjon internasjonalt. Hvordan skal Europa og Norge forholde seg til et mer selvhevdende Russland? Hva er konsekvensene for forholdet mellom Norge og Russland?