Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Energitryggleik i Nord-Europa og Baltikum

Tema for dette rundebordseminar er energitryggleik i Nord-Europa og Baltikum, verknadene av konflikten i Ukraina og korleis den nye europeiske energiunionen vil påverke på energitryggleiken.
10 februar 2016
13:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Sikkerhetspolitikk
  • Europa
  • Energi
  • EU
  • Engelsk

I EU går det for tida føre seg arbeid med ein ny global strategi for utanriks- og tryggingspolitikk. Ein viktig dimensjon i denne stragegien omhandlar energi- og energitryggleik.

Med omsyn til energi og energitryggleik i Baltikum-regionen, førte EU-utvidinga i 2004 til politiske og institusjonelle/regulatriske endringar. I tillegg har den væpna konflikten i Ukraina sett energi- og tryggingsspørsmål øvst på den europeisk-politiske dagsorden.

Korleis kan energipolitikken og ei regional fordeling av energiressursane bidra til å endre nivået på energitryggleik regionalt og i enkeltland? Korleis løyser aktørane energitryggingsspørsmålet? Ved politiske samarbeidstiltak innan EU, Norden og Baltikum med sikte på å handtere avhengnaden i landa av energi og aukande energitryggleik? Kva påverknader vil dei nye euroepiske energiunionen ha på tryggingstiltak?

Program:

Part 1:
13.00 – 13.10: Welcome, Ulf Sverdrup, NUPI
13.10 – 13.30: Keynote 1, Antonio Missiroli, EUISS
13.30 – 13.45: Keynote 2, Ramūnas Vilpišauskas, Vilnius University
13.45 – 14.00: Keynote 3, Zuzanna Nowak, PISM / Jakub Godzimirski, NUPI
14.00 – 14.20: Keynote 4, Emily Cox, University of Sussex

Arrangementet vil bli strøymt på NUPIs YouTube-kanal:

Hovedtalere

Antonio Missiroli
Direktør ved the European Union Institute for Security Studies
Jakub M. Godzimirski
Forsker I
Ramūnas Vilpišauskas
Direktør for IIRPS, Universitetet i Vilnius
Zuzanna Nowak
Fungerende leder for Energiprojectet ved Polish Institute of International Affairs (PISM)
Emily Cox
Doktorgradsstipendiat, Sussex Energy Group, University of Sussex

Ordstyrer

Ulf Sverdrup
Tidligere direktør
10 februar 2016
13:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Sikkerhetspolitikk
  • Europa
  • Energi
  • EU
  • Engelsk