Meiningsmålingar er verdifulle verktøy for å få eit innblikk i folkemeininga, men kva er forholdet mellom meiningsmålingsresultat og opinionen i semi-autoritære regime ?

På dette seminaret vil Kirill Rogov utfordre ukritisk tillit til slike surveyresultat. Sjølv om han ikkje avfeiar dei kategorisk, minner han oss på kor viktig det er å ha sosiale, politiske og kulturelle faktorar i bakhovudet når vi tolkar meiningsmålingar frå Russland og andre semi-autoritære og autoritære regime.

Sjå opptaket av seminaret: