McCants bok tar for seg følgjande spørsmål:

Den islamske staten er ein av dei mest omsynslause jihadistgruppene i moderne historie, han overgår sjølv al-Qaida. Korleis har dei tiltrekt seg så mange tilhengjarar og erobra så store område i den relativt korte eksistensen sin?

Will McCants vil diskutere historia til den islamske staten, taktikk og mål, og korleis ho på mange måtar er meir omsynslaus, meir apokalyptisk, og korleis ho har vigd seg til statsbygging i endå større grad enn nokre av forgjengarane sine eller aktuelle konkurrentar.

Meir om William McCants