Konferansen markerer avslutninga for forskingsprosjektet GoodGov. Målet med dette prosjektet har vore å analysere den noverande situasjonen innan tre styringsfelt - nasjonal tryggleik, energi og migrasjon - både når det gjeld det bilaterale forholdet mellom Polen og Noreg, og i breiare europeisk kontekst. Sjå  prosjektets web-side  for meir informasjon.

Konferansen går føre seg i Brussel, og på engelsk.

Dersom du ønskjer å delta, ber vi deg om å melde deg på via dette skjemaet innan 20. mai 2016. Vennlegast kontakt PISM på (22) 556 80 09/71 eller zebrowska@pism.pl. dersom det oppstår problem med påmeldinga.