National and European Governance: Polish and Norwegian Cooperation Towards More Efficient Security, Energy and Migration Policies (GOODGOV)

2013 - 2015 (Avsluttet) Prosjektnummer: -
Forskningsprosjekt
Prosjektet skal analysere forholdet mellom Norge og Polen innen områdene nasjonal sikkerhet, energi og migrasjon og se på forholdet i en bredere europeisk kontekst.

For mer informasjon se prosjektets nettsider http://goodgov.pism.pl/about

Finansieringskilde

EEA Grants

Program

The Polish-Norwegian Research Programme

Publikasjoner

Publication : PISM Policy Paper

Still a “Strategic” EU–NATO Partnership? Bridging Governance Challenges through Practical Cooperation

2015
The EU and NATO share a common interest in responding effectively to threats posed by Russia in the east and by Islamic extremist to the south of Europe. ...
Publication

Linking National and European Governance: Lessons for Poland and Norway, PISM Strategic File nr.17(53)

2014
(Co-authored/co-edited with Polish members of the project team Lidia Puka, Roderick Parkes,Agata Gostyńska, Pernille Rieker, Marta Stormowska)Influencing ...
Publication

The Power to Influence Europe? Russia’s Grand Gas Strategy, PISM Strategic File 6(69)

2015
As most of Russia’s energy exports go to the European Union, both players are strongly interdependent. For Russia energy resources, especially gas, are ...
Publication

Has the EU Learnt from the Ukraine Crisis? Changes to Security, Energy and Migration Governance

2015
The Russia-Ukraine crisis has not only dramatically changed the EU’s security situation but also poses challenges well beyond the security arena. The ...