Dette seminaret tar for seg Libanons respons til Syria-krisen. Med presidentvakuumet, siden 2014 som bakteppe har Libanon kjempet for å for å bevare felleskapet i samfunnet og forsvare egen suverenitet mot grenseoverskridende angrep fra syriske regimestyrker så vel som fra Jihadister.

Det politiske landskapet har vært i konstant krise siden 2005 og er blitt ytterligere polarisert langs politisk-sekteriske linjer som likner de syriske frontene. Hizbullah har fått kamperfaring i Syria og ønsker intern anerkjennelse for sin militære innsats mot Jihadist-grupper på begge sidene av grensen. Sjansen for at den nasjonale, flerreligiøse, hæren skal gå i oppløsning er reell, og det er også muligheten for en sunni-sjia-krig, i siste instans.

Libanons “konsosielle demokrati”, maktdelingsprinsippet mellom landets religiøse grupper, er kjent for å være ineffektivt, men hindrer produksjon av klare vinnere og tapere – og har derfor vist seg resistent mot diktatur. Modellen blir presentert som en siste utvei for Syria men internt er den under økt press fra ikke-statlige aktører og sekulære sivil-samfunnsaktivister. Spørsmålet er om et reformert system kan motstå Hizbullahs økende innflytelse i staten og sikkerhetssystemet.

Du kan følge seminaret live på YouTube: