Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Maritim tryggleik i Aust-Asia - sommaren til utfordringane?

Grensekonfliktar i Aust-Kina-havet har auka spenningsnivået og sat spørsmål om maritim tryggleik på dagsorden i Aust-Asia.
11 september 2016
13:30 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Sikkerhetspolitikk
  • Asia
  • Engelsk

Første halvdel av 2016 har vore prega av ein auke i diplomatiske disputtar og til tider konfliktar om maritim tryggleik i Aust-Asia, særleg i Aust og Sørkinahavene. Usemja dreier seg om bygginga av kunstige øyar i Sør-Kina-havet, USAs igangsetjing av sin "Freedom of navigation operations (FONOPS) i området, pågåande usemje mellom Kina og Japan om delelinjer i Aust-Kina-havet, og rettsavgjerda i FNs tvisteløysingsdomstol i saka fremja av Fillippinene om den rettelege statusen til den såkalla "nine-dashed line" i Sør-Kina-havet. Sentrale spørsmål som knyter seg til situasjonen er: Kven er dei gamle og nye aktørane i regionen og kva målsetjingar har desse? Korleis vil maritim tryggleik dominere dialogen mellom landa i regionen (og andre) og kva rolle kan Europa spele?

NUPI inviterer til eit ope foredrag med spørsmål og svar ved Dr. Marc Lanteigne.

Du kan følgje seminaret live på YouTube:

Taler

Marc Lanteigne
Tidligere ansatt
11 september 2016
13:30 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Sikkerhetspolitikk
  • Asia
  • Engelsk