Moulines innleiing vil omfatte følgjande tema:

Sjå på kva Marokko har oppnådd politisk, økonomisk og sosialt.

Marooks utenrikspolitikske prioriteringar, regionalt og internasjonalt, med fokus på Marokkos forhold til Europa og MENA-regionen.

For more information on Mr. Mouline:

Seminaret  inngår i NUPIs seminarserie Noreg møter Europa.

Arrangementet blir strøymt live på YouTube