Er reformene og tiltakene som ble besluttet på NATOs Wales-toppmøte i 2014 blitt gjennomført som planlagt (RAP, NRF, VJTF, FNI)? Er innsatsen tilstrekkelig for å oppnå et kollektivt forsvar – gjennom avskrekking og forsikring? Eller er det bare en symbolsk og overfladisk innsats med begrenset påvirkning?