Korleis blir utvikla Sveriges og Finlands forhold til NATO, med omsyn til partnarskap og samarbeid, så vel som framtidig medlemsskap. Korleis vil tryggleiken i Norden, særleg Noregs tryggleik, blir påverka av at Sverige og/eller Finland sluttar seg til alliansen?