Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Russlandskonferansen 2016: Russlands vending mot aust - Løfte og fallgruver

Velkommen til ein dag med diskusjon om utsikter for russisk austvending.
09 november 2016
09:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Litteraturhuset
Seminar

Temaer

  • Russland og Eurasia
  • Asia
  • Konflikt
  • Engelsk

I kjølvatnet av Ukrainia-konflikten gjer den austlege vektoren i russisk politikk seg meir gjeldande. Kva følgjer har det for russisk innen- og utanrikspolitikk? Kva seier det oss om internasjonal politikk meir allment? Velkommen til ein dag med diskusjon om utsikter for russisk austvending.

Årets russlandskonferanse er ein oppsummeringskonferanse for prosjektet TIGER («Trade Integration, Geopolitics and the Economy of Russia»), finansiert av NORRUSS-programmet og «Developments in the Russian Far East», finansiert av Utanriksdepartementet. 2016-konferansen er også støtta av Korea Foundation gjennom prosjektet «Gateway or Garrisson? The Russian Far East and East Asian regional cooperation in changing geopolitical timest».

Sjå konferansen live: 

Program 09 - 15:

09:00    Welcome address – Ulf Sverdrup, director of NUPI

09:10    Panel 1 The Russian perspective on the Far East and East Asia

Chair: Elana Wilson Rowe

Timofey Bordachev | Higher School of Economics, Russia
Anchoring Far East and Siberia to Global Economy: investment, transportation and cooperation
Natasha Kuhrt | King's College, UK
Russia's East Asia policy: rebalancing away from or towards China?
Pavel Baev | PRIO, Norway
Russia and the stepping up of military posturing in East Asia
Tamara Troyakova | Far Eastern University, Russia
The Russian Far East cooperation with China, Republic of Korea, and Japan: opportunities and challenges
Indra Øverland | NUPI, Norway
East-West index: assessing Russia's eastern pivot

Q&A

10:50 Coffee/tea

11:05 Panel 2 The international and regional politics of Russia's turn to the East

Chair: Tom Røseth

Yang Cheng | East China Normal University, China
Russia's Eastward Pivot and Prospects for Sino-Russian Relations: The Chinese View
Kim Seok Hwan | Korea Institute of Eurasian Studies and Hankuk University of Foreign Studies, Korea
Korea's Russian policy and Russia's Pivot to Asia
Sharyl Cross | St. Edwards University and Wilson Center, USA
China, Russia, and twenty first century global geopolitics
Marcin Kaczmarski | Institute of International Relations, University of Warsaw, Poland
The failed act of balancing: the implications of Russia's growing Sinocentrism for East Asian political ordar

Q&A

12:30     Lunch

13:00     Panel 3 Trade integration, geopolitics and the economy of Russia TBC
Chair:  Laura Solanko

David Tarr | Consultant and formar lead economist of the World Bank, US
The Eurasian Economic Union: Can it succeed where its predecessor failed?
Arne Melchior | NUPI, Norway
Trade integration and the economic geography of Russia
Natalia Volchkova | CEFIR, Russia
Capital Structure and Exporting: Evidence from Import Tariff Changes
Roman Vakulchuk | NUPI, Norway
Import Substitution, Barriers to Trade and Path-Dependence in Russian Far East Fishing Industry

Q&A

End: 14:50

09 november 2016
09:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Litteraturhuset
Seminar

Temaer

  • Russland og Eurasia
  • Asia
  • Konflikt
  • Engelsk