Årets SkattJakt-konferanse, Lifting the Veil of Secrecy: Tax Havens, Capital Flows and Developing Countries, finner sted i Bergen 21.-22. november 2016.

Her møtes ledende forskere, gravejournalister og andre eksperter for å diskutere og presentere den nyeste forskningen på skatteparadis, kapitalflukt, og de utfordringene dette medfører for utviklingsland.

Årlig forsvinner det ut mer penger via ulovlig kapitalflukt fra utviklingsland enn det de samlet mottar i bistand. Økte skatteinntekter kunne vært med på å finansiere utbygging av infrastruktur, bedre helsetjenester og utdanning til innbyggerne. Samtidig utgjør elitens bruk av skatteparadis et demokratisk problem; Hva skjer med viljen i et land til å betale skatt når de rikeste unngår ansvaret sitt? Og hva kan gjøres lokalt for å forhindre ulovlig kapitalflukt? Hva gjøres internasjonalt og vil OECDs BEPS-prosjekt føre til resultater for utviklingsland?

Disse problemstillingene og fler vil SkattJakt-konferansen 2016 ta for seg. Konferansen er organisert av Chr. Michelsens Institutt, Norges Handelhøyskole (NHH), i samarbeid med Tax Justice Network - Norge. Støtte fra TaxCapDev nettverket og Forskningsrådet. 

Fullt program for konferansen

Konferansen er nå fullbooket. For å registrere deg på ventelisten, vennligst kontakt Anneliv.Scrase@snf.no.