På dette teoriseminaret vil Dr Kustermans diskutere sitt paper som har tittlen: "Gift-giving as a source of international authority: two ancient cases".

Meir om Dr Kustermans