Benjamin de Carvalho

Forsker 1

Benjamin de Carvalho er forsker 1 ved NUPI. Hans forskningsinteresse ligger mellom tre hovedområder: Han jobber med problemstillinger knyttet til historisk endring, slik som dannelsen av nasjonalstaten i Europa, suverenitet og betydningen av religion og konfesjonalisme.

Han er involvert i flere prosjekter om FNs fredsbevaring, og har arbeidet med beskyttelse av sivile, samt seksuell og kjønnsbasert vold i Liberia, Tsjad og Sudan. Han er også involvert i prosjekter som undersøker betydningen av statusbegrepet i staters utenrikspolitikk, med fokus på Norge og Brasil. Sentrale tema her er rollen små stater spiller i internasjonal politikk, fremvoksende makter og stormakters ansvar. Andre forskningsinsteresser er hegemoni, populærkultur og teorier om internasjonal politikk.

De Carvalho ble tildelt sin doktorgrad 16. mai 2009 ved Universitetet i Cambridge, hvor han leverte avhandlingen Sovereignty, Religion and the Nation-State.

De Carvalho er sjefsredaktør i tidsskriftet Cooperation and Conflict, 2023-2027.


Utdanning

2009 PhD, University of Cambridge, UK: Sovereignty, Religion and the Nation-State

2001 Mastergrad ved New School for Social Research, New York, USA

Arbeidserfaring

2003- Doktorgradsstipendiat/seniorforsker/forsker 1 ved NUPI

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

Artikler Alle artikler