Vestlige politikere reiser ofte til steder med voldsomme konflikter, humanitær nød og internasjonal intervensjon for å "se ting med egne øyne", "være vitne til problemene på egen hånd" eller "kunne vurdere situasjonen personlig på bakken". Innlegget bygger på tyske feltbesøk til konfliktområder hvor det er en internasjonal intervensjon. Det blir undersøkt i hvilken grad slike, stort sett neglisjerte reiser, kan bidra til økt forståelse av internasjonal politikk. Politikernes praksis og politisk bruk av reisene både i konfliktsonen og hjemme blir studert. Deretter blir spørsmålet om teoretisk meningsdannelse diskutert ut fra samtaleanalyse, sosial utførelsesteori, begrepet "liminality" og forestillinger om følelsenes betydning i et politisk miljø..

Bliesemann de Guevara seniorforsker, Peacebuilding, Post-War Reconstruction and Transitional Justice, the Department of International Politics, Aberystwyth University, Wales, UK.