Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Trump som president. Kva vil dette føre til i Asia-stillehavsregionen

Kva blir framtida for Asia-stillehavsregionen med ein isolasjonistisk utanrikspolitikk frå USA? På dette seminaret vil Marc Lanteigne presentere nokre ulike scenarium.
06 desember 2016
09:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Asia
  • Nord-Amerika
  • Engelsk

President Obama ønskte at USA politisk skulle fungere som ei "brekkstong" for å halde oppe balansen i Asia og Stillehavet. Dersom Trump no viser seg å gå i ei meir isolasjonistisk retning, kva vil då framtida bli for Asia-stillehavsregionen? Dette omfattar dei tradisjonelle avtalenettverka mellom Washington og deira viktige allierte, som Japan, Sør-Korea og Filippinane – forsøk på å fremje handelen langs Stillehavskysten gjennom Trans-Pacific partnarskap og frihandelsavtale med t.d. Seoul, og tryggingsbekymringar knytt til Nord-Korea, Austen og Sør-Kina-havet. Øvst på lista er Kina, som under Trump-kampanjen var utsett for hard kritikk for den økonomiske politikken sin, og som no reagerer med stor skepsis overfor den nye administrasjonen.

Presentasjonen på dette seminaret beskriv nokre ulike scenarium og forklarer i tillegg korleis Aust-Asia bidrar til viktige spørsmål som den kommande amerikanske administrasjonen må ta omsyn til.

Du kan sjå videoen av seminaret her:  

Taler

Marc Lanteigne
Tidligere ansatt
06 desember 2016
09:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Asia
  • Nord-Amerika
  • Engelsk