2017

 • Korleis missa ein milliard: Afrikas tap frå gruveindustrien
  Arrangement
  man. 11 des. 2017
  Time: 14:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Ressursrike land klarer ofte ikkje å sikre seg ein rettferdig del av naturressursformuane sine. Don Hubert har i ”Korleis missa ein milliard” utarbeidd eit rammeverk for å vurdere inntektsrisiko. I rapporten er det også ei omfattande samling av ”real-world case studies” designet for å hjelpe ressurrike land med å stoppe skattesvik.

 • Global styring av cyberspace - moglegheiter og utfordringar
  Arrangement
  tor. 7 des. 2017
  Time: 10:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Kva er dei viktigaste og mest akutte globale utfordringane når det gjeld cyberspace? I kva grad kan normer og politikk bidra til ansvarleg statslig og ikkje-statleg åtferd i cyberspace? Korleis kan det internasjonale samfunnet bidra til auka cyberstabilitet? Og kva for nokre internasjonale arenaer er best eigna til å handtere desse spørsmåla?

 • Serbias statminister om EU-medlemskap og samarbeid i regionen
  Arrangement
  ons. 22 nov. 2017
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Statminster Ana Brnabić besøkjer NUPI for å gi perspektivet sitt på Serbias håp og status for eit EU-medlemskap

 • Lunsjforedrag: IS – terrorisme og påverknad
  Arrangement
  tor. 14 des. 2017
  Time: 11:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Korleis ser IS' strategiske kommunikasjon ut i dag?

 • Påverknadsoperasjonar og desinformasjon som verdsfenomen
  Arrangement
  man. 4 des. 2017
  Time: 14:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Hacking, falske nyheiter og propaganda har blitt eit stadig vanlegare syn i verdspolitikken. Ofte blir Russland utpeika som hovudmistenkt. Men er det eigentleg rett?

 • Nord-Korea og USA: ein konflikt i svart og kvitt?
  Arrangement
  man. 27 nov. 2017
  Time: 15:15 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Saman med Asianettverket inviterer NUPI til foredrag om ‘Doomsday Clock' og trusselen om ein global atomkrig.

 • Norsk-svensk forsvarssamarbeid: utfordringar og moglegheiter i ei spent tid
  Arrangement
  man. 13 nov. 2017
  Time: 11:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Ein endra tryggingssituasjon frå aust, geografisk plassering og ei ny tilnærming til Europa sett med amerikanske auge. Alt ligg til rette for eit norsk-svensk forsvarssamarbeid. Men er eit slikt samarbeid mogleg?

 • Teoriseminar: The Emergence of Hyper-real Politics of Truth
  Arrangement
  tor. 7 des. 2017
  Time: 13:15 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Andreas Aagaard Nøhr, Phd-kandidat ved International Relations, LSE, besøkjer NUPI for å snake om ‘post-truth politics'.

 • Fredsnasjon eller realpolitisk kameleon? Norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk under lupa
  Arrangement
  man. 6 nov. 2017
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Ansvarleg redaktør for faktisk.no, Kristoffer Egeberg, skal saman med NUPI-forskar Halvard Leira diskutere norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk

 • Networks of Practice at the Margins of Empire
  Arrangement
  tor. 16 nov. 2017
  Time: 13:15 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Dr Jeppe Mulich besøkjer NUPI for å presentere den pågåande forskinga si på imperium og kaperfart i Karibien