Ukrainas avhengnad av energiimport frå Russland var ein av dei viktigaste faktorane som påverka ukrainsk politikk. Men etter at konflikten mellom Ukraina og Russland braut ut og EU-Ukraine Assosciation Agreement blei inngått i 2014, har Kiev uttrykt eit ønske om å spreie tilgangen til energiforsyninga landa treng, slik at Ukraina oppnår betre energitryggleik.

Auken i innanlands energiproduksjon, energibesparende tiltak, grøne tariffar og auka openheit i anbodsprosessar gir nye moglegheiter for ulike energiaktørar i ein av dei største energimarknadene i Aust-Europa.

Statoil var det første norske selskapet som leverte gass til Ukraina i 2014-2015. Samtidig lokkar nye innkjøpsprisar andre internasjonale selskap til å investere i fornybare energikjelder i Ukraina.

NUPI og det norsk-ukrainske handelskammeret inviterer leiande norske og ukrainske energiekspertar til å dele sine syn på dei siste endringane i den ukrainske marknaden for petroleum og fornybar energi, og påverknaden deira på det politiske og forretningsmessige klimaet.

PROGRAM:

08.30–09.00: Registrering og servering av frukost

09.00–09.05: Velkomst av Indra Øverland, Head of NUPI´s Energy Programme og Anatolii Kyryliuk, Project Manager – Energy, NUCC.

09.05–09.15: “Eurointegration as the Need of Energy Independence”, Oleksii Riabchyn, Member of Parliament, Head of the Subcommittee on Energy Efficiency of the Energy Committee.

09.15–09.25: “Ukrainian Renewable Energy Market Overview”, Yuriy Katser, KPMG

09.25–09.35: “Business Climate in the Ukrainian Energy Sector: Challenges and Opportunities”, Roman Vakulchuk, NUPI

09.35–09.45: “Experience with Doing Business in the Ukrainian Energy Sector: Update on Current Projects and Investment Climate in Ukraine”, Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), Amund Beitnes, Senior Investment Manager, NEFCO.

09.45–09.55: "Energy Farm in Ukraine – Experience with Bioenergy Development in Ukraine", Erik Eid Hohle, Managing director at "Energigården"

09.55–10.05: "Experience with the Natural Gas Market Development in Ukraine", Oleg Prokhorenko, CEO at UkrGasVydobuvannya (UGV)

10.05-10.50: Paneldebatt med Q&A

10.50–11.00: Oppsummering og vegen vidare

Ordstyrar for arrangementet er Øyvind Nordsletten.